Μετά από αίτημα του αθλ.σωματείου Λ.Α.Μ.Σ.

Διοργανωτή του 5ου αγώνα για το  ΠΜΧ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών στις 24/11/2019, για λόγους ανωτέρας βίας, ο αγώνας αναβάλλεται για τις 8/12/2019.